HAITI. 1958-1959
Ajax loader

W-Eugene--Smith - HAITI. 1958-1959